Tuesday, August 23, 2011

Šolnine gredo v nebo

Potem, ko je University of California (UC) bila v ZDA znana po svojih nizkih šolninah, se bo letos prvič zgodilo, da bodo prihodki iz šolnin presegli sredstva, ki jih ta ugledna javna univerza prejema od države.

Univerza z 230.000 študenti v desetih kampusih išče nove poti iz težav, ki jih je izzvala proračunska kriza, po poti povečevanja šolnin, privatnih podpor (donacij alumnov in gospodarstva) ter s prihodom študentov iz drugih zveznih držav in iz tujine, ki plačujejo bistveno večje šolnine kot kalifornijski študenti. Pričakujejo, da bo letos prišlo npr. na UC kampus v Berkeleyju 30% brucev od drugod.

V svoji zgodovini, z ustanovitvijo leta 1869, UC bodisi ni imela šolnin ali so te bile zelo nizke, zdaj pa bodo za prihodnje šolsko leto presegle 13.000 US$ za dodiplomski študij, kar pomeni s stroški bivanja in prehrane 31.000 US$ letno. Seveda del študentov prejema podpore v različnih aranžmajih.

UC naj bi letos s šolninami zbrala 2,9 milijarde US$, država pa naj bi za ta namen prispevala 2,4 milijarde, kar je za celih 500 milijonov manj kot lani. Univerza porabi za celotno delovanje cca. 20 milijard US$, s tem, da seveda večji del tega denarja ni mogoče uporabiti v dodiplomskem izobraževanju.

UC se seveda s temi rezi ne odpoveduje cilju ostati odlična univerza, zato z reformiranjem študija želijo izboljšati in modernizirati šolo, tudi tako, da povečujejo delež online pouka, krčijo podvajanje akademskih enot in iščejo možnosti, da bi učitelji manj časa posvečali  raziskavam in več pouku.

No comments:

Post a Comment