Thursday, February 28, 2008

Mikrobiologi, 2. letnik

Jutri med 13.00 in 15.00 bodo predavanja  iz Morfologije mikroorganizmov v Viteški dvorani na Rodici. Spomnim naj vas še, da ima ob 10.00 vaje skupina D in med 15.00 in 18.00 skupina B.

Thursday, February 21, 2008

Biotehnologi 3. letnik; mikrobiologi 4. letnik

Dne 28. 2. 2008 nam preostane se del prakticnega pouka pri Mikrobni biotehnologiji, obiskali bom bioplinski obrat Farme Ihan. Podrobnosti o tem najdete na predmetnem spletu.

Sunday, February 17, 2008

Mikrobiologi, 2. letnik

Z rednim delom pri predmetu Morfologija mikroorganizmov pričnemo 22. februarja 2008. Kot lahko vidite iz programa vaj za poletni semester na spletni strani prične z delom pri vajah skupina C ob 10.00 uri v laboratoriju na Rodici. Med 13.00 in 15.00 se BOMO NATO VSI dogovorili za nadaljnje delo v poletnem semestru ( za predavanja in vaje), nato nadaljujete v predavalnici (Viteška dvorana) s teoretičnim delom in navodili za vaje. Ob 15.00 pa nato nadaljuje z vajami skupina A. Pričakujem seveda zaradi pomembne vsebine zanesljivo udeležbo. Za primer, da bi kdo spregledal to obvestilo se prosim obvestite tudi med sabo!    

Biotehnologi 3. letnik, mikrobiologi 4. letnik

Zaradi strokovne ekskurzije v KRKO, ki jo organizirate študenti, dne 21. februarja odpadejo predavanja iz Mikrobne biotehnologije. Za dan 28. februarja je načrtovan dodaten dan vaj za mikrobiologe in biotehnologe (terenski obisk) o čemer boste še obveščeni na spletni strani. Mikrobiologe obveščam, da bomo pričeli s predmetom Naravovarstvena biotehnologije v sredo, 20. februarja ob 8.00 uri v računalniški učilnici na Rodici (nad knjižnico). Poleg uvodnega predavanja se bom tudi dogovorili o nadaljnjem delu pri tem predmetu, zato prosim študente iz izbirne skupine Mikrobna biotehnologije za zanesljivo udeležbo. Prosim, da se obvestite tudi med seboj v kolikor bi kdo zgrešil tole obvestilo.

Wednesday, February 13, 2008

Študenti 3. in 4. letnika mikrobiologije

Raziskovalec v Leku (v Mengšu) na Oddelku za biofarmacevtiko g. Vatroslav Spudić sporoča, da išče pomoč v obliki študentskega honorarnega dela za resnega in v aseptičnih tehnikah spretnega mikrobiologa za delo v laboratoriju s celičnimi kulturami (tarifa je 4,2 €/uro). Delo bi bilo dokaj redno, vsak delovni dan, vedno se da dogovoriti za prost dan ali poznejši prihod/zgodnejši odhod, malica je priskrbljena, prevoza na delo študentom Lek ne plačuje. Tudi ljubitelji dela na vikend so dobrodošli. Plačilo mora biti preko študentskega servisa. Interesenti lahko pokličejo na telefon 041 616 675, da se dogovorijo za obisk in pogovor v Mengšu.

Monday, February 11, 2008

Študentom vseh letnikov

Ta petek, 15. 2. in v soboto 16. 2. 2008 bo na fakulteti informativni dan za srednješolce. Ker tako ta petek odpadejo govorilne ure predlagam, da pridete za vpisovanje ocen v sredo ali četrtek dopoldan, prej me pa se vendarle pokličite na telefon 041 641 465.

Mikrobiologi, 1. letnik

Ocene pri predmetih Uvod v mikrobiologijo in Mikrobiološki praktikum za izpit 7. 2. 2008 najdete na portalu ŠIS (in tudi na predmetni spletni strani).

Monday, February 4, 2008

Mikrobiologi, 1. letnik

Pravkar sem vnesel rezultate današnjega kolokvija pri Mikrobiološkem praktikumu. Tisti, ki ste ga opravili se boste lahko prijavili (upam!) na ŠIS sistemu k izpitu. 

Sunday, February 3, 2008

Mikrobiologi, 1. letnik

Vsi, ki se želite prijaviti za Uvod v mikrobiologijo in Mikrobiološki praktikum 7. febr. 2008 storite to zdaj na ŠIS portalu oz. storite to takoj ko boste izvedeli za rezultate kolokvija. V kolikor boste pri prijavi imeli težave me kontaktirajte po elektronski pošti ali telefonu.

Oba izpita boste pisali ob 8.00 uri v Viteški dvorani na Rodici.