Wednesday, February 13, 2008

Študenti 3. in 4. letnika mikrobiologije

Raziskovalec v Leku (v Mengšu) na Oddelku za biofarmacevtiko g. Vatroslav Spudić sporoča, da išče pomoč v obliki študentskega honorarnega dela za resnega in v aseptičnih tehnikah spretnega mikrobiologa za delo v laboratoriju s celičnimi kulturami (tarifa je 4,2 €/uro). Delo bi bilo dokaj redno, vsak delovni dan, vedno se da dogovoriti za prost dan ali poznejši prihod/zgodnejši odhod, malica je priskrbljena, prevoza na delo študentom Lek ne plačuje. Tudi ljubitelji dela na vikend so dobrodošli. Plačilo mora biti preko študentskega servisa. Interesenti lahko pokličejo na telefon 041 616 675, da se dogovorijo za obisk in pogovor v Mengšu.

No comments:

Post a Comment