Sunday, August 27, 2017

Konceptni načrt

Program "konceptni načrt" (Concept Map) vam bo omogočil, da si boste v grafični obliki pripravili miselni/konceptni vzorec kot koristno pomoč pri pouku.

Sunday, August 20, 2017

Digitalni pouk

Če ste se odločili, da boste svoj dosedanji, klasični model pouka obogatili z digitalnimi elementi, vam bodo najbrž pomagali nasveti v tem prispevku

Monday, August 14, 2017

O študentskem ocenjevanju učiteljev

Študija B. Uttla in sod. o učinkovitosti učiteljev osvetli nekatere predpostavke:
- študenti se ne naučijo več od učiteljev, ki so boljši v študentskem ocenjevanju učiteljev (ŠOU);
- starejše meta-analize korelacije med ŠOU in učno učinkovitostjo niso ustrezne;
- ponovna analiza nekdanjih meta-analiz pokaže, da ŠOU ocena razloži komaj kakšen procent variabilnosti v učinkih učenja študentov;
- nova meta-analiza (z multisekcijsko metodo) pokaže, da povezave med ŠOU in učnimi rezultati študentov ni.

Sunday, August 6, 2017

Obrnjena učilnica - da ali ne?

Praksa obrnjenega učenja ali obrnjene učilnice ("flipped classroom") se vse bolj uveljavlja. Je pa njen prodor vendarle obotavljiv in to predvsem zato, ker nima zgolj prednosti, ampak tudi slabosti. O dobrih in slabih straneh tega učnega načina  pripoveduje prispevek M. Aceda. In če vas bodo pomisleki omajali, naj vendarle velja ugotovitev avtorja v zaključku, da je način odprtega učenja lahko zelo učinkovit, zlasti pa je uporaben v samostojnem učenju. 

Digitalni pripomočki za dementne

Vse več digitalne opreme, ki jo dnevno nosimo na sebi ali s seboj (telefoni, ure...) je v uporabi tudi za namene varovanja zdravja. Članek L. Hassana in sod. nam predstavi, kako bo mogoče s temi pripomočki v prihodnje pomagati zlasti pri starostni pozabljivosti - demenci.