Monday, August 14, 2017

O študentskem ocenjevanju učiteljev

Študija B. Uttla in sod. o učinkovitosti učiteljev osvetli nekatere predpostavke:
- študenti se ne naučijo več od učiteljev, ki so boljši v študentskem ocenjevanju učiteljev (ŠOU);
- starejše meta-analize korelacije med ŠOU in učno učinkovitostjo niso ustrezne;
- ponovna analiza nekdanjih meta-analiz pokaže, da ŠOU ocena razloži komaj kakšen procent variabilnosti v učinkih učenja študentov;
- nova meta-analiza (z multisekcijsko metodo) pokaže, da povezave med ŠOU in učnimi rezultati študentov ni.

Sunday, August 6, 2017

Obrnjena učilnica - da ali ne?

Praksa obrnjenega učenja ali obrnjene učilnice ("flipped classroom") se vse bolj uveljavlja. Je pa njen prodor vendarle obotavljiv in to predvsem zato, ker nima zgolj prednosti, ampak tudi slabosti. O dobrih in slabih straneh tega učnega načina  pripoveduje prispevek M. Aceda. In če vas bodo pomisleki omajali, naj vendarle velja ugotovitev avtorja v zaključku, da je način odprtega učenja lahko zelo učinkovit, zlasti pa je uporaben v samostojnem učenju. 

Digitalni pripomočki za dementne

Vse več digitalne opreme, ki jo dnevno nosimo na sebi ali s seboj (telefoni, ure...) je v uporabi tudi za namene varovanja zdravja. Članek L. Hassana in sod. nam predstavi, kako bo mogoče s temi pripomočki v prihodnje pomagati zlasti pri starostni pozabljivosti - demenci.

Sunday, July 30, 2017

Dnevnik vam bo koristil

Prav učiteljem je zelo dobrodošlo spletno orodje za pripravo dnevnika. Bodisi za zapisovanje obvez, trenutnih miselnih prebliskov ali pa za zaresno kronološko beleženje dnevnega dogajanja. Splet nam za ta namen ponuja dobra orodja in šest popularnejših boste našli v tem ETML zapisu. Sam že nekaj časa uporabljam Keep, a ker ostalih ne poznam sem se namenil, da jih preskusim.  

Tuesday, July 11, 2017

Učni materiali na spletu

Po blogu  Educational Technology and Mobile Learning povzemam nekaj priporočil za dostop do učnih materialov (takih, ki so prosto dostopni ali pa plačljivi za dostopno ceno):

1. OER Commons
Open Education Resources (OER) Commons je odprtodostopna platforma za različne učne vsebine, ki so bodisi v javni rabi ali pa licencirane v Creative Commons.

2. Bookboon 
je objavil preko 1.000 učbenikov v prostem dostopu.

3. Wikibooks
Wikibooks vsebuje več kot 2.000 knjig in drugih učnih materialov.

4. Open Textbook Library
ponuja bogat nabor brezplačnih učbenikov.

5. MERLOT
MERLOT je ena od najbogatejših zbirk prostodostopnih učbenikov, ki so smiselno katalogizirani po tematiki.

6. TextBookGo
je pogosto označen kot "številka ena" vir za elektronske učbenike.

"DA" za nove izobraževalne tehnologije

Pogosto slišimo ugovor, da nas uporaba novih tehnologij, zlasti v informatiki in še posebej v povezavi z izobraževanjem, poneumlja. Na nekatere teh pomislekov se je na kratko odzval (in jih ovrgel) Stephen Downes na svojem spletu.

Monday, July 10, 2017

Blog za učitelje

Vsekakor bi učiteljem priporočil blog Learnosity; veliko koristnih idej in dobrih povezav.