Sunday, October 15, 2017

Dobra šola

Sploh se nam ni treba sramovati dosežkov našega šolskega sistema. Podatki, predvsem pa tabela iz članka Alexa Greya so dovolj zgovorni. OECDjevo tabelo sem v naših medijih zgrešil, a to bo najbrž moja napaka, čeprav, ko bi jo intenzivneje in ponovljeno objavljali, bi jo pa vendarle zasledil. In je vredna, da si jo ogledamo. V članku mi je posebno všeč prvi stavek:"...Svet je bolje izobražen kot kadarkoli prej, s stalnim porastom števila let, ki jih preživimo v šoli...". In to nekako povezujem z ugotovitvami S. Pinkerja, da je svet vse manj nasilen. 

Wednesday, September 20, 2017

Znanost, novinarstvo in demokracija

Bliža se začetek akademskega leta. Ko učitelj vzpostavlja prvi stik z avditorijem študentov je to morda prilika, da predstavi tudi svoj strokovni kredo. Ki na visoki šoli pri učitelju nujno korenini v raziskovalni izkušnji in je ta utemeljena na znanstvenih izhodiščih. In morda ni odveč, če učitelj študente prav v prvem stiku opozori na prostor v katerem znanje nastaja in se prenaša, vključno z javnostjo, ki naj bi bila v tej ali oni obliki končni uporabnik znanja. Na to misel me pripeljal nedavni video klip, ki je nastal na konferenci "Znanost, novinarstvo in demokracija: spopad z novo realnostjo" na Univerzi Rockefeller, kjer je imel učinkovit uvodni nastop znani ameriški znanstveni novinar, avtor številnih knjižnih prodajnih uspešnic in cenjen predavatelj Carl Zimmer. Kaj si predstavljam, da bi učitelj z razpravo ob tem posnetku lahko posredoval študentom. Predvsem izhodišča, ki jih Zimmer povzema tudi v svojem govoru, ko mladim začetnikom znanstvenega pisanja priporoča v petih točkah izhodišča za njihovo uspešno delo (v videu od min. 35:00 dalje). In ta načela so pač koristni napotki za vsakogar, ki radovedno išče novo znanje. In kaj še lahko ponudi taka razprava; to da spopad različnih interesov lahko ogrozi objektivnost informacije, pri čemer je izkrivljanje močno pod vplivom materialnih interesov, pa predsodkov, politike, verovanj... Opozoriti velja tudi na posebnosti sodobnega novinarstva, ki je z vstopom digitalnih medijev in družbenega mreženja postalo na eni strani bolj transparentno po drugi strani pa tudi bolj občutljivo na razširjanje lažnih novic (fake news). In končno, da spoštljivost do znanja ne sme prekriti kritičnosti do posredovane vsebine, kritičen do nje pa je seveda lahko le tisti z dovolj kilometrine pri njenem osvajanju.

Monday, September 4, 2017

Splet Wonkhe za visoko šolstvo

Če vam je blizu tematika visokega šolstva, bodisi v zadevah organiziranja, upravljanja, kadrovanja in vrednotenja sistema, boste našli veliko zanimivega na spletu Wonkhe

Sunday, August 27, 2017

Konceptni načrt

Program "konceptni načrt" (Concept Map) vam bo omogočil, da si boste v grafični obliki pripravili miselni/konceptni vzorec kot koristno pomoč pri pouku.

Sunday, August 20, 2017

Digitalni pouk

Če ste se odločili, da boste svoj dosedanji, klasični model pouka obogatili z digitalnimi elementi, vam bodo najbrž pomagali nasveti v tem prispevku

Monday, August 14, 2017

O študentskem ocenjevanju učiteljev

Študija B. Uttla in sod. o učinkovitosti učiteljev osvetli nekatere predpostavke:
- študenti se ne naučijo več od učiteljev, ki so boljši v študentskem ocenjevanju učiteljev (ŠOU);
- starejše meta-analize korelacije med ŠOU in učno učinkovitostjo niso ustrezne;
- ponovna analiza nekdanjih meta-analiz pokaže, da ŠOU ocena razloži komaj kakšen procent variabilnosti v učinkih učenja študentov;
- nova meta-analiza (z multisekcijsko metodo) pokaže, da povezave med ŠOU in učnimi rezultati študentov ni.

Sunday, August 6, 2017

Obrnjena učilnica - da ali ne?

Praksa obrnjenega učenja ali obrnjene učilnice ("flipped classroom") se vse bolj uveljavlja. Je pa njen prodor vendarle obotavljiv in to predvsem zato, ker nima zgolj prednosti, ampak tudi slabosti. O dobrih in slabih straneh tega učnega načina  pripoveduje prispevek M. Aceda. In če vas bodo pomisleki omajali, naj vendarle velja ugotovitev avtorja v zaključku, da je način odprtega učenja lahko zelo učinkovit, zlasti pa je uporaben v samostojnem učenju.