Thursday, December 31, 2015

Vse najboljše!

Vsem bralcem želim v novem letu 2016 veliko zdravja in osebnega zadovoljstva, vaš bloger Franc.

Sunday, June 7, 2015

Odprtodostopni učni materiali v nemščini

Vsem, ki lahko uporabljate spletne učne materiale v nemškem jeziku, svetujem ogled seznama portalov z odprtodostopnimi učnimi viri na blogu iRIGHTSinfo

Čemu se lotiti pisanja blogaPovzemam zanimivo utemeljevanje, čemu se velja lotiti pisanja blogov, blogerja Magdanurova.
Avtor najprej meni, da bloganje izboljšuje veščine pisanja in tudi besedne komunikacije med ljudmi. Ne nazadnje, ker se pisec slej ko prej skuša dodatno poučiti o boljšem izražanju tako v pisni kot ustni obliki. Bloganje gotovo izboljšuje kritično mišljenje, saj se pri iskanju prave argumentacije človek poglobljeno seznani tako s tematiko kot z načinom njenega učinkovitega posredovanja bralstvu. Miselno pretehtano pisanje izboljšuje tudi bralne navade, človek tudi prebira nove vsebine bolj skrbno, zlasti ko jih v nadaljevanju skuša ubesediti v obogateni obliki. In pisec bloga skrbneje izbira vsebine, ki se jim bo v prihodnje posvetil. Seveda, ker želimo bralstvo prepričati, se bomo poglobili tudi v veščine socialnega kontakta, uspešnejši bomo, če bomo čimbolj izkoristili empatičen pristop. Na vsak način nam izmenjava mnenj v komentariatu, ki ga omogoča bloganje, širi znanje, kolikor bolj smo odprti, večji bo učinek. Pri tem je diskusija s komentatorji učinkovitejša, udobnejša in tudi varnejša od razprave v živo, saj se človek tezam lahko poglobljeno posveti. Blogerji se običajno posvetijo izbrani tematiki in v njej skušajo doseči kar se da močno ekspertizo. Tudi, ker jim je izziv utrjevanje lastne samozavesti pa čeprav to skušajo maskirati z altruistično željo po posredovanju znanja.

Sunday, May 24, 2015

“Četrto” življenjsko obdobje

Z 11. aprilom sem zastavil to, čemur za svojo rabo pravim četrto življenjsko obdobje. Preselil sem se v oskrbovano stanovanje v Centru starejših v Notranjih Goricah. Načrtujem, da bom zdaj ta blog, ki sem ga najprej imel za stik s svojimi študenti, nato za sprotno komentiranje dogodkov, ki so me kot upokojenca še vedno angažirali, namenil tudi spremljanju tega mojega novega okolja.

Pogosti komentarji, ki jih slišim v teh dneh so: “Čemu pa že…?” ali pa: “Zakaj pa to…?” Kratek odgovor na prvo je, da se je v nekem trenutku treba odločiti, če človek ne želi do onemoglosti odlagati manj popularnih odločitev. In razlogi dajejo odgovor na drugo vprašanje: ker sem živel sam v triinpolsobnem stanovanju in preplačeval nepotrebne stroške ogrevanja ter drugega vzdrževanja, ker sem dnevno ugotavljal nujo po obnovi stanovanja, ki mu je zaradi dolgoletne rabe padla bivanjska kvaliteta in ker sem dobival občutek, da ne skrbim za dovolj za večjo sigurnost za trenutke manjšega “fitnisa”, ki ga prinašajo leta, sem začutil, da moram narediti nek dodaten, celo nov korak. In sem odkorakal v Notranje Gorice.

Za oceno je še prezgodaj, za prve vtise pa že: kvalitetno stanovanjsko okolje dvigne občutek splošne kvalitete bivanja. Bližina hčerke na Drenovem griču mi daje dodatno sigurnost, ali bolje občutek varne pospravljenosti za trenutke, ko ne bom več tako samostojen, kot sem še ta trenutek. Pridružijo se sicer tudi manj prijetni občutki. Skoraj štiri desetletja bivanja v dosedanjem okolju je utrdilo navade, ki jih bo treba zdaj umakniti ali vsaj spremeniti. Okrnjeno bo prijetno druženje s prijatelji v soseščini in sostanovalci v bloku v Domžalah. In zelo se bo usulo obiskovanje mojega nekdanjega delovnega okolja na Rodici, kamor sem vsa ta moja upokojenska leta z užitkom odhajal na klepete ob kavici ali čaju. Pa se mi zdi, da je kar prav tako; naj se malo odpočijejo, bom redkejši gost pa morda zato manj nadležen.

Ker bom zdaj vendarle bolj zapečkarski, bom zelo vesel, če bo zašel na ta blog tudi kak komentar, izziv za diskusijo ali tudi polemika iz vrst bralcev.

Sunday, April 19, 2015

Nehoteni premor

Če me med (najbrž redkimi) bralci tega bloga kdo pogreša, naj povem, da bom še vsaj tri tedne odsoten. Sem se namreč preselil (Dom starejših, Notranje Gorice) in Telekom potrebuje vsaj tri tedne, da mi prenese moj internetni račun na novo lokacijo. Naj živi naša komunikacijska  ekspeditivnost! Se pa šele zdaj zavedam, kaj pomeni odvisnost, čeprav gre v tem primeru za spletno.

Tuesday, March 24, 2015

Nekaj za tretje življenjsko obdobje

Včasih se zamislim nad svojim šolanjem in najpogosteje mi misel uide v gimnazijska leta. Najbrž zato, ker je to bilo značilno obdobje vsestranskega formiranja. Če bi presojal samo izobraževalne učinke sem najbrž ciljano v vsebino več odnesel v visokošolskem izobraževanju, vendar upoštevaje širino in pestrost oblikovanja in vtisov, ki sem jih doživel v gimnaziji, je to vendarle bila bogatejša zgodba. Na videz sem pri tem krivičen do osnovnošolskega izobraževanja (pri meni je bilo to štiriletno obdobje), vendar ne iz nehvaležnosti. Učinek tega prvega kolektivnega izobraževalnega stika je bil drugačen, najbrž zaradi precej širšega spektra interesov in razlik v motiviranosti, ki so jih sošolci v osnovni šoli prinašali s sabo. Bilo je manj pozitivne tekmovalnosti pa tudi manj kolegialne navezave, ki ju kot izrazita vtisa nosim iz gimnazije. Gimnazijska so bila dejanska leta formiranja in srečna okoliščina je bila, da sem to doživel na klasični gimnaziji. Ne glede na diskvalifikatorske nalepke o elitizmu, zaradi katere je bila ta gimnazija kasneje tudi začasno ukinjena, je bila zanjo značilna humanistična klima, ki mi je dajala gorivo za vsa leta mojega nadaljnjega šolanja in tudi aktivnega profesionalnega življenja. In če s sentimentom pomislim, kako radi se sošolci srečujemo vsako leto na obletnicah mature in da sem prav s svojimi gimnazijskimi prijatelji v najtesnejših socialnih stikih, potem pogosto razmišljam, kako bi bilo mogoče to dediščino nadgraditi v dodatno kvaliteto. V obliko, ki bi nadomestila izgubljanje stikov med ljudmi, ki ga neizogibno prinaša razseljevanje ob poklicnih in družinskih umeščanjih, nato ga prinašajo tudi današnja družbena spletna omrežja in nekoliko kasneje tudi telesna nemoč zaradi starosti. Da bi našli obliko druženja s katero bi nadgradili današnje individualizirano spletno komunikacijo v kolektivno druženje, kar vendarle omogočata npr. Skype in Googlov Hangout. Da bi tako npr. nadomestili druženja in klepete ob kavi, ki jih onemogoča npr. razseljenost nekdanjih šolskih prijateljev ali pa telesni hendikep posameznika. Da bi na nek način posnemali dragoceno vlogo različnih oblik »učenja v tretjem življenjskem obdobju« za vse tiste, ki v tem ne morejo več fizično sodelovati. To obliko na spletu res pogrešam. Morda je to pobuda za novo koristno akcijo simpatičnih aktivistov v Simbiozi. In najbrž je to tudi ideja za razmislek, kako bi vse šole na različnih stopnjah morale več skrbi posvečati stikom s svojimi alumni (nekdanjimi diplomanti). Vzorci v svetu ponujajo veliko rešitev.

Saturday, January 24, 2015

Sprotno spletno prevajanje

Ker vam danes revije že v spletni verziji članka ponudijo tudi možnost takojšnjega prevoda v druge jezike, to odpira seveda zanimiva vprašanja. V konkretnem izbranem primeru (gre za hišo Taylor&Francis) je uporabljen Googlov prevajalnik, ki ponuja res bogat izbor možnosti. Sicer se pa s to prakso že nekaj časa srečujemo tudi blogopisci, kjer bralcu npr. Blogger ponuja možnost izbire prevoda. Pri tem se človek seveda vpraša o korektnosti prevedenega teksta, kar je zlasti v znanosti pa seveda ne samo tam, lahko dodatno zagatno. Nehote sem se vprašal, ali ne bi pri svojem  tekstu, ki sem ga npr. objavil v angleščini preveril, kako uspešen je prevod mojega teksta v nekatere jezike, kjer pričakujem bralstvo. Podobno vprašanje, ki si ga je mogoče postaviti je, kako je npr. moj slovenski tekst v blogu preveden v druge jezike. Pri tem bi seveda v nadaljevanju lahko vprašal še ali sem brez vsakršnega vpliva na razumljivost svojega teksta. Pravzaprav ne čisto. Praktično bi bilo namreč mogoče s preverjanjem kvalitete prevoda in s spreminjanjem izvirnega teksta doseči v določenem ciljnem jeziku tudi večjo razumljivost prevedenega. Ali pa se bomo tega napornega dela lotili je drugo vprašanje?