Sunday, June 7, 2015

Čemu se lotiti pisanja blogaPovzemam zanimivo utemeljevanje, čemu se velja lotiti pisanja blogov, blogerja Magdanurova.
Avtor najprej meni, da bloganje izboljšuje veščine pisanja in tudi besedne komunikacije med ljudmi. Ne nazadnje, ker se pisec slej ko prej skuša dodatno poučiti o boljšem izražanju tako v pisni kot ustni obliki. Bloganje gotovo izboljšuje kritično mišljenje, saj se pri iskanju prave argumentacije človek poglobljeno seznani tako s tematiko kot z načinom njenega učinkovitega posredovanja bralstvu. Miselno pretehtano pisanje izboljšuje tudi bralne navade, človek tudi prebira nove vsebine bolj skrbno, zlasti ko jih v nadaljevanju skuša ubesediti v obogateni obliki. In pisec bloga skrbneje izbira vsebine, ki se jim bo v prihodnje posvetil. Seveda, ker želimo bralstvo prepričati, se bomo poglobili tudi v veščine socialnega kontakta, uspešnejši bomo, če bomo čimbolj izkoristili empatičen pristop. Na vsak način nam izmenjava mnenj v komentariatu, ki ga omogoča bloganje, širi znanje, kolikor bolj smo odprti, večji bo učinek. Pri tem je diskusija s komentatorji učinkovitejša, udobnejša in tudi varnejša od razprave v živo, saj se človek tezam lahko poglobljeno posveti. Blogerji se običajno posvetijo izbrani tematiki in v njej skušajo doseči kar se da močno ekspertizo. Tudi, ker jim je izziv utrjevanje lastne samozavesti pa čeprav to skušajo maskirati z altruistično željo po posredovanju znanja.

No comments:

Post a Comment