Sunday, January 27, 2008

Sunday, January 20, 2008

Mikrobiologi, 1. letnik

2. rok kolokvija pri MIKROBIOLOŠKEM PRAKTIKUMU bo v ponedeljek, 4. 2. od 13h - 14h v predavalnici Ro-6 na Rodici.

Izpita iz Uvoda v mikrobiologijo in Mikrobiološkeqa praktikuma bosta v četrtek, 7. februarja 2008 ob 8.00 uri  v predavalnici    Ro-6 na Rodici.

Sunday, January 13, 2008

Biotehnologi 3. letnik, mikrobiologi 4. letnik

Pred nadaljevanjem predavanj iz mikrobne biotehnologije v sredo 16. 01. 2008 (tema bo farmacevtska biotehnologija, ura običajna: 8.00)  zelo priporočam, da si preberete izjemen članek uglednega ameriškega fizika in matematika ter znanstvenega guruja Freemana Dysona na temo biotehnologije Our Biotech Future.

Thursday, January 10, 2008

Odpoved govorilnih ur

Dne 11.  jan. 2008 odpovedujem govorilne ure zaradi sestanka fakultetne študijske komisije. Za nujne zadeve me pokličite na telefon 041 641 465 ali mi pustite elektronsko poštno sporočilo.  

Sunday, January 6, 2008

Mikrobiologi, 2. letnik

Na spletni strani predmeta najdete rezultate 2. pristopnega kolokvija. 8. 2. 2008 bo predavanje  -  "usual time"/"usual place".

Mikrobiologi 4. letnik; biotehnologi 3. letnik

V sredo, 9. 1. 2008 bo predavala o temi (Mikro)bio(tehno)loška analitika prof. dr. Romana Marinšek Logar. Običajen termin: 8.00 do 10.00 v Viteški dvorani.