Sunday, January 6, 2008

Mikrobiologi 4. letnik; biotehnologi 3. letnik

V sredo, 9. 1. 2008 bo predavala o temi (Mikro)bio(tehno)loška analitika prof. dr. Romana Marinšek Logar. Običajen termin: 8.00 do 10.00 v Viteški dvorani. 

No comments:

Post a Comment