Monday, August 23, 2010

Še na temo “poceni” izobraževanja

Danes sem se ene že znebil na ta račun, namreč v odzivu na prispevek v razgledi.net. In ko sem pravkar brskal po Inside Higher Ed sem našel še drugo zanimivo razmišljanje o vprašljivosti “cenenega” izobraževanja. Posrečeno, zapis temelji na opisu primera, ki zadeva našo nekdanjo domovino, ko se namreč pošali ob propadlem projektu Yugo America in na to naveže smiselnost iskanja poceni izobraževalnih priložnosti v deželah vzhodne Evrope. In ob omembi ljubljanske univerze ji naredi pravzaprav poklon, ko jo omenja kot primerno opcijo za izobraževanje v tujini. (In tistih šal o Yugu v začetku zapisa tudi nisem poznal…).   

Slabosti online (po)uče(va)nja

Vsem mojim sledilcem (angl. follower) je znano moje zavzemanje, kaj to, moje navdušenje, za vključevanje večjega odmerka digitalne tehnologije v učno prakso. Seveda, kot ima vsaka palica dva konca, tudi ta ni izjema.  Prispevek “Blinding Technology of Online Learning” na portalu Inside Higher Ed opozarja npr. na nezanemarljiv pomislek k uvajanju novih tehnologij v pouk. Predvsem inovativne rešitve grafičnega prikazovanja z vključenimi dinamičnimi elementi, ki jih učenec sproti vključuje ob prehodu preko grafike, so seveda nedostopne slepim in slabovidnim učencem. Vsekakor pomembno opozorilo za načrtovalce novih učnih orodij!