Sunday, November 23, 2008

Uvod v mikrobiologijo

Zaključni izpit pri Uvodu v mikrobiologijo za generacijo 2008/2009 bo v ponedeljek, 24. 11. 2008 ob 8.00 uri (točno!) v Viteški dvorani na Rodici. 

Sunday, November 9, 2008

Uvod v mikrobiologijo 6

Ne pozabimo, jutri, 10. 11. ob 8.00 se dobimo na naslednjem srečanju: najprej pri predstavitvi seminarjev, sledi krajše vmesno preverjanje znanja in nato še predavanje o mikrobni različnosti.

Prosim bodite točni!