Friday, August 21, 2009

Nova gripa – scenariji za šole

V ZDA so šolske oblasti pripravile zelo natančne načrte za omejevanje razširjanja in za ukrepanje v primeru izbruhov nove gripe H1N1. Velja namreč splošno prepričanje, da bo pričetek šolskega leta močno povečal možnosti njenega epidemičnega razširjanja. Priporočila za organiziranje preventivnih in kurativnih ukrepov v šolskem okolju najdete v skrajšani obliki tudi v zapisu elektronskega časnika Inside Higher Education.

“Informed decision”

Ko sem naletel na sintagmo “informed decision” sem želel najti njeno slovensko inačico. Pri tem sem naletel na težave; naj jih predstavim in prosim za nasvet. Za pojem “informed decison” vsebuje Evroterm prevod »odločitev na podlagi prejetih informacij«, vendar je pri pregledu Evrokorpusa mogoče v uporabi najti številne različice:

  • utemeljena odločitev
  • odločitev (s) poučen(ostjo) o dejstvih
  • odločitev
  • odločitev ob poznavanju vseh pomembnih dejstev
  • ozaveščeno odločanje
  • informirano odločanje
  • kvalitetno odločanje
  • osveščeno sprejemanje odločitev
  • odločitev na podlagi zadostnega poznavanja dejanskega stanja

 

Kakšna je rešitev?

Ali šole zaostajajo za študenti v uporabi Spleta 2.0…

…se lahko vprašamo ob prebiranju zapisa v e-reviji Research Information. Del odgovora bomo našli v materialih, ki jih je pripravila agencija JISC na svojem portalu.

Tuesday, August 18, 2009

Čemu Velike šole in Veliki učitelji

V poskusu odgovora na vprašanje ”Zakaj študenti plačajo 150.000 dolarjev za štiriletno izobraževanje na MIT, ko je ves učni material brezplačno na voljo na spletu?” se na zanimiv način razpiše Mike Speiser v svojem zapisu na portalu GigaOM.  O tej temi bi bilo zanimivo poklepetati tudi v luči pričakovanih (???) novih učnih pristopov v naši bolonjski prenovi. Vsekakor ne pozabite prebrati tudi komentarjev k zapisu.

Saturday, August 15, 2009

Študenti v boju za odprti odstop

V klimi, ko se tudi v domačem akademskem prostoru čuti prebujanje interesa za uveljavitev odprtega dostopa do raziskovalnih vsebin (>1, >2, >3) , bi bila še kako dobrodošla tudi podpora tega gibanja, ki bi prišla iz študentskih krogov. Nekaj podobnega lahko ta trenutek spremljamo v širšem prostoru, ko nam kot dober primer služi zapis na Bakerjevem blogu

Thursday, August 13, 2009

Blogi za izobraževanje

Zahvalujoč Andersonovemu tvitu vas lahko opozorim na tale zares izčrpen spisek blogov, ki so namenjeni izobraževalnim temam. Dokaz, da se je blogarija učinkovito umestila v področje izobraževanja, žal pa se lahko navdušujemo predvsem nad dosežki iz tujih logov.