Friday, August 21, 2009

Nova gripa – scenariji za šole

V ZDA so šolske oblasti pripravile zelo natančne načrte za omejevanje razširjanja in za ukrepanje v primeru izbruhov nove gripe H1N1. Velja namreč splošno prepričanje, da bo pričetek šolskega leta močno povečal možnosti njenega epidemičnega razširjanja. Priporočila za organiziranje preventivnih in kurativnih ukrepov v šolskem okolju najdete v skrajšani obliki tudi v zapisu elektronskega časnika Inside Higher Education.

No comments:

Post a Comment