Friday, August 21, 2009

“Informed decision”

Ko sem naletel na sintagmo “informed decision” sem želel najti njeno slovensko inačico. Pri tem sem naletel na težave; naj jih predstavim in prosim za nasvet. Za pojem “informed decison” vsebuje Evroterm prevod »odločitev na podlagi prejetih informacij«, vendar je pri pregledu Evrokorpusa mogoče v uporabi najti številne različice:

  • utemeljena odločitev
  • odločitev (s) poučen(ostjo) o dejstvih
  • odločitev
  • odločitev ob poznavanju vseh pomembnih dejstev
  • ozaveščeno odločanje
  • informirano odločanje
  • kvalitetno odločanje
  • osveščeno sprejemanje odločitev
  • odločitev na podlagi zadostnega poznavanja dejanskega stanja

 

Kakšna je rešitev?

1 comment: