Thursday, August 23, 2012

Open Science “po naše”?

Izbral sem samo nekaj od sintagem, ki jih najdemo za relativno novo področje znanstvenega sodelovanja:  Community-based Participatory Science, Participatory Action Research, Open Science, Street Science, Community Science, Crowdsourcing, Citizen science, Crowd-sourced science, DIY research, Volunteer monitoring, Community participatory action research (primeri so <tukaj in >tukaj) in se zopet zalotil ob misli, kako to povedati v slovenščini. Res, da smo že srečali različne, bolj ali manj posrečene poskuse slovenjenja za “crowdsourcing”  (množicanje, množičenje, množično izvajanje, množično zunanje izvajanje, množično zunanje izvajanje, moč množic, javno reševanje problemov, potrošnik kot producent…), ki bi jih bilo morda mogoče prirediti za našo rabo, vendar  konkretno in nedvomno perspektivno izražanje radovednosti, ki ga najbolje izraža naslov zapisa, bi si morda zaslužilo lasten in enkraten pojem v našem jeziku. Kakšen predlog?

Thursday, August 16, 2012

Manifest povezovalnega učenja

Pri ustvarjanju koncepta povezovalnega učenja  (PU) srečamo tudi korak Manifesta povezovalnega učenja. PU, ki na določen način išče svoje korenine, podobno kot nekatere druge pobude v konstruktivistični učni teoriji, zlasti v njeni veji, konstrukcionističnem učenju,  je močno vplivano s premiki, ki jih v izobraževanje prinašajo nove tehnologije: zlasti splet s svojimi orodji družbenega mreženja. Zagovorniki PU iščejo poti za široko obveščanje in angažiranje uporabnikov, eden od korakov je tudi Manifest in zato vabijo k njegovemu oblikovanju.