Thursday, August 16, 2012

Manifest povezovalnega učenja

Pri ustvarjanju koncepta povezovalnega učenja  (PU) srečamo tudi korak Manifesta povezovalnega učenja. PU, ki na določen način išče svoje korenine, podobno kot nekatere druge pobude v konstruktivistični učni teoriji, zlasti v njeni veji, konstrukcionističnem učenju,  je močno vplivano s premiki, ki jih v izobraževanje prinašajo nove tehnologije: zlasti splet s svojimi orodji družbenega mreženja. Zagovorniki PU iščejo poti za široko obveščanje in angažiranje uporabnikov, eden od korakov je tudi Manifest in zato vabijo k njegovemu oblikovanju.   

No comments:

Post a Comment