Sunday, May 24, 2015

“Četrto” življenjsko obdobje

Z 11. aprilom sem zastavil to, čemur za svojo rabo pravim četrto življenjsko obdobje. Preselil sem se v oskrbovano stanovanje v Centru starejših v Notranjih Goricah. Načrtujem, da bom zdaj ta blog, ki sem ga najprej imel za stik s svojimi študenti, nato za sprotno komentiranje dogodkov, ki so me kot upokojenca še vedno angažirali, namenil tudi spremljanju tega mojega novega okolja.

Pogosti komentarji, ki jih slišim v teh dneh so: “Čemu pa že…?” ali pa: “Zakaj pa to…?” Kratek odgovor na prvo je, da se je v nekem trenutku treba odločiti, če človek ne želi do onemoglosti odlagati manj popularnih odločitev. In razlogi dajejo odgovor na drugo vprašanje: ker sem živel sam v triinpolsobnem stanovanju in preplačeval nepotrebne stroške ogrevanja ter drugega vzdrževanja, ker sem dnevno ugotavljal nujo po obnovi stanovanja, ki mu je zaradi dolgoletne rabe padla bivanjska kvaliteta in ker sem dobival občutek, da ne skrbim za dovolj za večjo sigurnost za trenutke manjšega “fitnisa”, ki ga prinašajo leta, sem začutil, da moram narediti nek dodaten, celo nov korak. In sem odkorakal v Notranje Gorice.

Za oceno je še prezgodaj, za prve vtise pa že: kvalitetno stanovanjsko okolje dvigne občutek splošne kvalitete bivanja. Bližina hčerke na Drenovem griču mi daje dodatno sigurnost, ali bolje občutek varne pospravljenosti za trenutke, ko ne bom več tako samostojen, kot sem še ta trenutek. Pridružijo se sicer tudi manj prijetni občutki. Skoraj štiri desetletja bivanja v dosedanjem okolju je utrdilo navade, ki jih bo treba zdaj umakniti ali vsaj spremeniti. Okrnjeno bo prijetno druženje s prijatelji v soseščini in sostanovalci v bloku v Domžalah. In zelo se bo usulo obiskovanje mojega nekdanjega delovnega okolja na Rodici, kamor sem vsa ta moja upokojenska leta z užitkom odhajal na klepete ob kavici ali čaju. Pa se mi zdi, da je kar prav tako; naj se malo odpočijejo, bom redkejši gost pa morda zato manj nadležen.

Ker bom zdaj vendarle bolj zapečkarski, bom zelo vesel, če bo zašel na ta blog tudi kak komentar, izziv za diskusijo ali tudi polemika iz vrst bralcev.

No comments:

Post a Comment