Thursday, February 28, 2008

Mikrobiologi, 2. letnik

Jutri med 13.00 in 15.00 bodo predavanja  iz Morfologije mikroorganizmov v Viteški dvorani na Rodici. Spomnim naj vas še, da ima ob 10.00 vaje skupina D in med 15.00 in 18.00 skupina B.

No comments:

Post a Comment