Sunday, February 17, 2008

Biotehnologi 3. letnik, mikrobiologi 4. letnik

Zaradi strokovne ekskurzije v KRKO, ki jo organizirate študenti, dne 21. februarja odpadejo predavanja iz Mikrobne biotehnologije. Za dan 28. februarja je načrtovan dodaten dan vaj za mikrobiologe in biotehnologe (terenski obisk) o čemer boste še obveščeni na spletni strani. Mikrobiologe obveščam, da bomo pričeli s predmetom Naravovarstvena biotehnologije v sredo, 20. februarja ob 8.00 uri v računalniški učilnici na Rodici (nad knjižnico). Poleg uvodnega predavanja se bom tudi dogovorili o nadaljnjem delu pri tem predmetu, zato prosim študente iz izbirne skupine Mikrobna biotehnologije za zanesljivo udeležbo. Prosim, da se obvestite tudi med seboj v kolikor bi kdo zgrešil tole obvestilo.

No comments:

Post a Comment