Sunday, February 17, 2008

Mikrobiologi, 2. letnik

Z rednim delom pri predmetu Morfologija mikroorganizmov pričnemo 22. februarja 2008. Kot lahko vidite iz programa vaj za poletni semester na spletni strani prične z delom pri vajah skupina C ob 10.00 uri v laboratoriju na Rodici. Med 13.00 in 15.00 se BOMO NATO VSI dogovorili za nadaljnje delo v poletnem semestru ( za predavanja in vaje), nato nadaljujete v predavalnici (Viteška dvorana) s teoretičnim delom in navodili za vaje. Ob 15.00 pa nato nadaljuje z vajami skupina A. Pričakujem seveda zaradi pomembne vsebine zanesljivo udeležbo. Za primer, da bi kdo spregledal to obvestilo se prosim obvestite tudi med sabo!    

No comments:

Post a Comment