Monday, April 27, 2009

O intelektualni lastnini študentskih del

Prejel sem zanimivo vprašanje svoje nekdanje študentke. Ker sam nanjga ne znam kompetentno odgovoriti, ga s soglasjem avtorice objavljam, dodajam svoje razmišljanje in vabim vse, ki lahko s kompetentno pravno razlago osvetlijo problem, da se javijo s komentarjem.

 

Spoštovani!
Sem ……  ……, še … nazaj absolventka mikrobiologije, sedaj pa študentka …. letnika podiplomskega programa …. Prosila bi Vas za nasvet glede lastnine seminarskih nalog, ki smo jih pripravljali tekom dodiplomskega študija. Sama sem te informacije že iskala pa pravilnikih Biotehniške fakultete in Univerze v Ljubljani, vendar nisem našla nedvoumnih odgovorov.

Zanima me namreč, ali lahko kot avtor celotno seminarsko nalogo oz. del te naloge uporabim tudi drugje (na primer za druge objave izven biotehniške fakultete)? Ali pa je mogoče vsaka taka seminarska naloga last Biotehniške fakultete?  Ali imajo fakulteta oz. njeni pedagogi pravico dele naših nalog uporabiti v svojih publikacijah?

Za te odgovore oz. druge napotke bi Vam bila zelo hvaležna. Za Vašo pomoč se že v naprej zahvaljujem!

Lep pozdrav!

………………………….

Spoštovna kolegica …,
odprli ste zelo zanimivo temo v kateri bi tudi sam rad prišel do jasnejšega odgovora. Žal kot laik lahko odgovorim le po občutku, raje pa bi videl, da bi vprašanje obdelal kak pravnik, ki je domač v avtorskem pravu. Bojim se, da intelektualna lastnina v naši univerzitetni zakonodaji ni podrobneje, zlasti pa ne ustrezno urejena, ravnamo se torej lahko zgolj po splošnih načelih avtorskega prava. In tu bi tudi sam želel slišati ekspertno mnenje.

Če bi se odločal po lastnem občutku bi rekel tako: študent, ki je avtor seminarske naloge lahko svoje misli, ideje in zaključke uporabi tudi drugje, v drugih zapisih. Seveda ob predpostavki, da so njegovi, saj v seminarskih nalogah pogosto povzemamo ali celo citiramo misli drugih, kar je treba seveda vedno nedvoumno označiti. Ne predstavljam si, da bi bila seminarska naloga last BF, saj bi to potem moralo biti urejeno s posebnim določilom. Fakulteta ali pedagogi lahko dele študentove seminarske naloge uporabijo v svojih publikacijah le ob dogovoru z avtorjem, ko se sporazumejo o morebitnem soavtorstvu (npr. zaradi sodelovanja pri izdelavi seminarskega teksta) ali pa o načinu citiranja takega dokumenta. Doslej povedano bi predvsem bilo uporabno za preprostejše seminarske naloge tipa eseja, kadar pa gre za dela, kjer se učitelj konkretneje vključuje (kompleksnejši seminarji z raziskovalnim karakterjem, poročila o raziskovalnih nalogah, magisteriji in doktorati) s svojo idejo, svetovanjem pri postavitvi hipoteze in pri sooblikovanju metodološkega repertoarja ter seveda ob interpretaciji rezultatov pa seveda gre za značilne elemente soavtorstva, kjer je mogoče zadeve reševati izključno s predhodnim dogovorom vseh soavtorjev. Še zlasti, če to ni posebej rešeno z ustrezno zakonodajo ustanove.

Kot rečeno se mi zdi tematika zelo zanimiva še za marsikoga, zato imam predlog, da mi dovolite da Vaše vprašanje objavim na svojem blogu skupaj s svojim odgovorom in nato skupaj upava, da se v odzivu npr. s komentarjem oglasi nekdo, ki bo znal zadevi dati pravni okvir.

Lepo Vas pozdravljam …    

1 comment:

  1. Zanimiva tema, ki zadeva tako učitelje kot učence. Mislim, da je odgovor zelo korekten in dobrodosel, predlagam pa se naj kolegica obrne na urad za intelektualno lastnino Republike Slovenije. Tam ji bodo gotovo lahko podali ekspertno mnenje. Kakor sam razumem avtorsko pravo, se na naslovni strani določi, kdo so avtorji. Da pa bralca opozorimo na avtorske pravice je to potrebno posebej označiti z znakom copyright.

    ReplyDelete