Saturday, April 4, 2009

Preverjali ravnanje lastnikov psov

Pravzaprav me je danes presenetila novica na Siolovem portalu, da so “Inšpektorji in policija preverjali lastnike psov”; da ne bo pomote, novica me je pozitivno presenetila. Tudi sam sem lastnik psičke in na najinih dnevnih sprehodih imam priliko opazovati najrazličnejša ravnanja svojih sodržavljanov, lastnikov psov. Največkrat sem razočaran.

Upam, da bo ta akcija vzpodbudila tudi druge občine, da bodo občasno izvajale takšne nadzore, uporabiti pa bi veljalo tudi druge načine informiranja javnosti o pravilnem ravnanju z našimi živalskimi ljubljenci. Predvsem z rešitvami, ki bodo že brez grožnje s kaznijo zagotovile ustrezno kulturo, kot sem to imel npr. priložnost opazovati pred časom v San Franciscu.

Torej naša zakonodaja pravi (povzemam iz članka): “Če lastnik oz. skrbnik na javnem kraju nima psa na povodcu, je predpisana globa v višini 200 evrov.” In dalje pravi npr. odlok MOLa: ”…da je lastnik oz. skrbnik psa dolžan pri sebi imeti vrečke ali drugo opremo za odstranitev iztrebkov ter da je treba iztrebke takoj odstraniti, če gre za onesnaženje občinske ceste ali javne zelene površine. Ravnanje v nasprotju z določbami tega člena odloka je prekršek, ki se kaznuje z globo v višini 40 evrov.”

No comments:

Post a Comment