Thursday, September 6, 2012

Gozdarji povejte… je to priložnost za nas?

Pravkaršnji članek v New Scientistu Why wood pulp is world's new wonder material proglaša lesno celulozo kot nov, “vroč”, “čudežni” material. Nanokristalinična celuloza (NCC), pridobljena z obdelavo lesne biomase, naj bi predstavljala surovino za vrsto novih, presenetljivih materialov. Ob našem nedvomnem gozdnem bogastvu se sprašujem oz. bolje, sprašujem gozdarsko in lesarsko stroko, kako lahko ta resurs izkoristimo v novih, v članku nakazanih smereh in v kolikšnem času lahko osvojimo nove predelovalne tehnologije. 

No comments:

Post a Comment