Thursday, December 3, 2009

Praznujem…

Iz nekega Tweeta:
fvnek : Počutim se imenitno; dopoldan sem bil v skupini 14tih kolegic in kolegov, ko nam je rektor UL podelil naziv zaslužnih profesorjev.

Iz nekega pisma hvaležnosti: 
"Zdi se mi, da je poklic univerzitetnega učitelja najbližji temu, kar doživljamo v družini. Je poslanstvo za katerega večinoma nismo formalno izobraževani v vseh podrobnostih vzgojnih oz. izobraževalnih veščin, je početje v katerem smo običajno soočeni z večjimi izzivi, kot nam jih kjerkoli, kadarkoli  in kakorkoli pridobljeno znanje uspe obvladati, je dogajanje, ki je izrazito označeno s čustvenim nabojem in bremenom odgovornosti, poplačano pa je z vrednostmi, ki so neprecenljive: zaznan uspeh v stiku z mladimi in priznanje sovrstnikov.”

No comments:

Post a Comment