Friday, October 2, 2009

Stena prenosnikov

Christopher Dawson, ki na ZDNetu ureja rubriko Education je pred nedavnim odprl zanimivo temo o »steni prenosnikov« (orig.: laptop wall) . Opisal je fenomen, ki ga vse pogosteje srečujejo učitelji, ko pri frontalnem pouku dovoljujejo ali celo vzpodbujajo poslušalce k uporabi prenosnih računalnikov. Te naj bi predvsem uporabljali za beleženje vsebine predavanja, kot nadomestilo konvencionalnim papirnim zapiskom. Kadar učitelj uporablja spletne aplikacije kot podporo svojega predavanja pa so prenosniki lahko tudi orodje sodelovanja s slušatelji s ciljem poglobitve  učnega procesa. Zlasti še, če se predavanje spremeni v dvosmerno forumsko komunikacijo oz. če učitelj ob uporabi posebnega programja posreduje vsebino kot dialog ali ko na ta način utrjuje znanje.

Seveda se lahko rešitev, ko so študenti opremljeni s prenosniki, hitro spremeni v anarhično sesutje frontalnega pouka, saj se poslušalci namesto, da bi ostali povezani z učno snovjo, raje preselijo v družabna omrežja, v delo na drugih vsebinah npr. za seminarje pri predmetu, ki bo sledil kasneje v urniku, na elektronske poštne naslove ali v tvitanje. Med učiteljem in poslušalcem se vzpostavi fizična in simbolna »stena«, ki prekine njuno komunikacijo.

Dawson se sprašuje, kako je to mogoče reševati. Prekinitev lokalnega Wifi omrežja (pri nas npr. Eduroama) ni vselej rešitev, saj je spletno povezavo mogoče vzpostaviti tudi s širokopasovno telefonsko povezavo (3G omrežje). Razen tega bi to pomenilo sofisticirane rešitve povezave, kjer bi v predavalnicah bil mogoč le omejen dostop, na drugih lokacijah kampusa pa je treba zagotoviti neomejen spletni dostop.

Vsekakor bi bila najučinkovitejša obramba pred izgubo stika s poslušalci izbira tako zanimive teme, da bi študente pritegnila brez dodatnih varovalk zaradi odtekanja pozornosti. To je seveda za večino vsebin iluzija, v precejšnji meri pa je to tudi prevelika zahteva za večino predavateljev. Lahko seveda študente angažiramo za sodelovanje tako, da predavanje spremljajo z odgovarjanjem in komentiranjem. Prav uporabna za to je npr. Twitter platforma.

Dawson v kasnejšem zapisu  omenja tudi naslednjo možnost za rušenje stene prenosnikov, namreč uporabo posebnega konferenčnega programja, ki pouk spremeni v sodelovalno početje. Vse lepo in prav, bojim se le, da bo to prevelik stroškovni zalogaj za večino javnih šol.

No comments:

Post a Comment