Thursday, November 1, 2007

Mikrobiologi, 1. letnik

Prispelo je še nekaj vprašanj na temo "seminarji".  N. Horvat sprašuje o citoplazemskih vključkih: " ... so to hraniva, ki jih shranjujejo nekatere bakterije v obliki zrnc v citoplazmi...".  Odg.: pojem je širši in ne vključuje zgolj rezervnih snovi v celici (primer: zračni mešički). Vpr.: "Ali naslednji izrazi: znotrajplazemski vkljucki, citoplazemska zrna, metahromatska zrna, pomenijo isto kot citoplazmatski vkljucki?" Odg.: ...v glavnem gre za primerljive izraze, predlagam pa da se poenotimo na enem in ustrezen se mi zdi "citoplazemski vključki". Vpr.: " Ali pomeni  izraz v anglescini cytoplasmic inclusion bodies - citoplazmatski vkljucki?" Odg.: ...da, to je angleški sinonimni pojem.

No comments:

Post a Comment