Tuesday, October 30, 2007

Mikrobiologi, 1. letnik

Odgovarjam na nadaljnja vprašanja v pomoč pri pripravi seminarjev. Študentka A. Cerar sprašuje, cit.:"...sem našla povezavo do slovenskega mikrobiološkega slovarja, zanima pa me, ali obstaja kaj podobnega tudi v angleščini? Torej angleško-angleški mikrobiološki slovar?" Daleč najboljšega mikrobiološkega slovarja Singleton&Sainsbury "Dictionary of Microbiology and Molecular Biology" na spletu ne boste našli, pomagajo pa vam morda lahko tematsko obarvani slovarji na spletni strani All the Virology on the WWW. Priporočil vam bi tudi brskanje po Wikipedii oz. v njenem slovarskem delu Wiktionary ali pa v bolj usmerjenem MicroWiki.

Študentka N. Volmajer želi slišati natančnejšo opredelitev naslova "Preživetvene oblike mikroorganizmov". Najprej: pravilno bi se moral naslov glasiti "Preživitvene oblike mikroorganizmov"; tak naslov seveda vključuje vse možnosti tako imenovanega stanja dormance, ki ima razmnoževalno in preživitveno funkcijo tako pri prokariontih kot pri evkariontih. Kot razjasnitev pojma lahko služi pogled na poglavje "Spore" na strani Wikipedije, sicer pa bo za iskanje koristno uporabiti gesla kot so "spore", "endospore", "exospore", "cyst" "dormancy" ipd.     

No comments:

Post a Comment