Wednesday, November 28, 2007

Mikrobiologi, 2. letnik

Na predmetni spletni strani najdete razpored skupin in terminski plan za vaje, s katerimi začenjamo v prvem tednu decembra.

No comments:

Post a Comment