Monday, May 26, 2008

Mikrobiologi, 2. letnik

Zadnji dve predstavitvi seminarskih tem pri Morfologiji mikroorganizmov bosta v petek  30. 5. 2008  in v petek  6. 6. 2008  med 8.00 in 11.00 uro v Viteški dvorani na Rodici.

Predstavitve 30. 5. bodo imeli: Deu, LebarTina, Škufca, Dobelšek, Kodrič, Medved in MuellerKroupa

Predstavitve 6. 6. pa bodo imeli: Blatnik, Cacovich, Štubljar, Barbič, Piljić, Opeka, Papež in Pirnar 

Prisotnost na predstavitvah seminarjev je obvezna za vse vpisane v študijskem letu 2007/2008.

No comments:

Post a Comment