Tuesday, May 6, 2008

Mikrobiologi, 2. letnik

S predstavitvami seminarskih tem pri Morfologiji mikroorganizmov pričnemo v petek  9. 5. 2008 med 8.00 in 11.00 uro v Viteški dvorani na Rodici. Predstavitve bodo imeli: Jeraj, Paulič, Jarc, Novak, Nanek, Velikonja, Kokalj, Brložnik, Hadalin in Simčič. Prisotnost na predstavitvah seminarjev je obvezna za vse vpisane v študijskem letu 2007/2008.

No comments:

Post a Comment