Tuesday, July 11, 2017

"DA" za nove izobraževalne tehnologije

Pogosto slišimo ugovor, da nas uporaba novih tehnologij, zlasti v informatiki in še posebej v povezavi z izobraževanjem, poneumlja. Na nekatere teh pomislekov se je na kratko odzval (in jih ovrgel) Stephen Downes na svojem spletu.

No comments:

Post a Comment