Friday, September 19, 2014

Kaj pa če bi to bila pot za UL?

Ob prebiranju zapisa o načrtih prenove univerze Cambridge v Times Higher Education ta teden sem pomisli, da bi bodoči koncept te elitne britanske šole bil morda vzorec tudi za prihodnjo usmeritev ljubljanske Univerze (UL). Spremembe v visokošolskem pouku, ki bodo slej kot prej doletele tudi naše visoke šole, pri čemer mislim predvsem na vse večji delež spletno temeljenega pouka, ki popolnoma spremeni učno prakso, se bodo infrastrukturne potrebe, ki jih danes uporablja dodiplomsko izobraževanje, vsekakor močno spremenile. Za prestižno visoko šolo, kar je vendarle UL v našem prostoru, ki ima razen tega tudi dobro infrastrukturo, tako učno, kot v študentskih bivalnih kapacitetah, bi poudarjen prehod v podiplomsko izobraževanje  bil zanimiva perspektiva. Vsaj v regionalnem okolju. Vanjga bi lahko zajemali kadrovske vire iz širšega geografskega prostora, s tem pa bi posredno zagotovili tudi najkvalitetnjše kadre, ki jih bo potrebovala napovedana prenovljena gospodarska dejavnost s cilji višje dodane vrednosti v produktih in storitvah (seveda “in spe”).  Z učinkovito vključitvijo kapacitet vidnejših raziskovalnih ustanov v regiji v tak projekt  in s tem, da bi pritegnili v učno-raziskovalni proces vrhunske kadre, ki so danes v slovenski diaspori po svetu ter v razpršenih jedrih majhnih visokošolskih enot v RS, bi dosegli za tak korak potrebno kadrovsko zasedbo, tako v kvaliteti kot v številu.   

No comments:

Post a Comment