Tuesday, December 20, 2011

Evropo skrbi izobraževanje za znanost

Zanimivo. Medtem ko lahko Američani v znanosti zaposlijo komaj 16% svojih novih doktorjev znanosti, se v Evropi pojavlja skrb, da bo po letu 2020 primanjkovalo mladenk in mladcev, usposobljenih za delo v znanosti.  Zato evropski ministri znanosti, Evropska skupnost in od inovacij odvisna industrija pričenjajo s projektom InGenious, ki naj bi mladino vzpodbujal k študiju znanosti, tehnologije in matematike.

No comments:

Post a Comment