Thursday, November 3, 2011

Rojeni(a) ste bili kot… –ti(a) zemljan(ka)

Še vedno smo pod vtisom v zadnjih dneh ponovljajoče se napovedi o sedmih milijardah ljudi na zemlji. Na tej strani pa lahko najdete računalniček, ki vam bo izračunal, kolikšna je bila poseljenost zemlje v času vašega rojstva.  

No comments:

Post a Comment