Tuesday, October 30, 2007

Mikrobiologi, 1. letnik

Odgovarjam na nadaljnja vprašanja v pomoč pri pripravi seminarjev. Študentka A. Cerar sprašuje, cit.:"...sem našla povezavo do slovenskega mikrobiološkega slovarja, zanima pa me, ali obstaja kaj podobnega tudi v angleščini? Torej angleško-angleški mikrobiološki slovar?" Daleč najboljšega mikrobiološkega slovarja Singleton&Sainsbury "Dictionary of Microbiology and Molecular Biology" na spletu ne boste našli, pomagajo pa vam morda lahko tematsko obarvani slovarji na spletni strani All the Virology on the WWW. Priporočil vam bi tudi brskanje po Wikipedii oz. v njenem slovarskem delu Wiktionary ali pa v bolj usmerjenem MicroWiki.

Študentka N. Volmajer želi slišati natančnejšo opredelitev naslova "Preživetvene oblike mikroorganizmov". Najprej: pravilno bi se moral naslov glasiti "Preživitvene oblike mikroorganizmov"; tak naslov seveda vključuje vse možnosti tako imenovanega stanja dormance, ki ima razmnoževalno in preživitveno funkcijo tako pri prokariontih kot pri evkariontih. Kot razjasnitev pojma lahko služi pogled na poglavje "Spore" na strani Wikipedije, sicer pa bo za iskanje koristno uporabiti gesla kot so "spore", "endospore", "exospore", "cyst" "dormancy" ipd.     

Sunday, October 28, 2007

Mikrobiologi, 1. letnik

Ker ne vem, ali mailing lista deluje (imel sem težave z njeno uporabo), odgovarjam na nedavna vprašanja v zvezi s seminarji na tem blogu.

Študentka M. Varga sprašuje v zvezi s seminarsko nalogo pri sestavljanju katere sodeluje, kaj pomeni pojem« pathogen-associated molecular patterns (PAMP)«. Pojem slovenimo kot »molekulski vzorci značilni za patogene mikroorganizme« in je v uporabi za manjša molekulska zaporedja, ki jih pogosto najdemo in povezujemo s patogenimi mikroorganizmi. Sprožajo prirojen imunski odgovor s prepoznavo za gostitelja tujih molekul; najznačilnejše bakterijske sestavine s to lastnostjo pa so sestavine celičnih ovojev (lipopolisaharid, lipotejhojska kislina, peptidoglikan) in drugih celičnih sestavin npr. flagelin. Nekaj pojasnil najdete tudi tukaj na Wikipedii.

Študent G. Strugar sprašuje ali na gibanje monotrihih bakterij vpliva tudi Brownovo gibaje (v smislu spremembe smeri), glede na to da imajo samo en biček (oz. dva - po enega na vsakem polu) ali se tudi s tem bičkom orientirajo v prostoru? Zanimata ga tudi pojma »reversible flagella« in »unidirectional flagella«.

Na prvo vprašanje ta trenutek težko izčrpneje odgovorim; zgolj kot predpostavko pa bi rekel, da na bakterijsko celico vpliva tudi Brownovo gibanje, zlasti, ko bički niso v funkciji, da pa aktivnost bičkov najbrž premaga učinke Brownovih sil oz. da kvečjemu pride do interaktivnih pojavov, ko vpliva na gibanje kombinacija različnih učinkov. Nekaj na to temo najdete tudi >tukaj.

Še to: postavitvi dveh bičkov na enem ali obeh koncih celice pravimo, da gre za »lofotriho« postavitev, medtem ko pojem »monotrih« uporabljamo izključno za primer enega samega bička.

Za pojasnitev pojma »reversible flagella« bi za natančnejše pojasnilo potreboval povezavo z dejanskim tekstom v katerem se je pojavila sintagma. V splošnem z besedo reverzibilen opisujemo lastnost, ko neka spreminjajoča lastnost izgine in se lahko znova pojavi, v zvezi z bički bi to lahko bilo povezano s pojavom, da se nekaterim bakterijskim bičkom spremeni sestava (to spremlja tudi antigenska sestava), posledično pa to vpliva tudi na funkcijo (npr. izguba gibljivosti) in ta lastnost se lahko znova povrne.

Pojem »unidirectional flagella« bi tudi lahko bolje pojasnil, če bi poznal tekst v katerem ste ga našli. Najbrž pa je bil povezan s splošno lastnostjo, da bički s spreminjanjem smeri vrtenja spreminjajo tudi obliko gibanja (naprej, nazaj, na mestu, »prekopicujoče« gibanje ipd). Pojem po katerem sprašujete, predvidevam da pomeni biček, ki je sposoben gibanja zgolj v eni smeri.

Tuesday, October 23, 2007

Mikrobiologi, 1. letnik

Ne pozabite,  jutri smo znova tudi na Rodici... In zanimivo bo!

Biotehnologi 3. letnik; mikrobiologi 4. letnik

Jutri ob 8.00 se dobimo na Rodici, ali ne?

Sunday, October 21, 2007

Mikrobiologi, 1. letnik

Jutri, 22. oktobra se zopet srečamo ob 8.oo uri na Rodici, prepričan sem, da zopet v polnem številu. Doslej vas moram pohvaliti za vašo udeležbo. V dopoldanskem delu nadaljujemo o varnem delu v mikrobiološkem laboratoriju, sledi tema o načelih aseptičnega laboratorijskega dela. Nato, kot ste tudi dogovorjeni, nadaljujete program z gdč. asistentko.

Saturday, October 20, 2007

Še en bloger mikrobiolog

Slovenskim blogerjem se je pridružil še en študent mikrobiologije z blogom SYMH. Dobrodošel! 

Friday, October 19, 2007

Vsem skupinam

Posebej bi vas rad opozoril na tole novico.

Thursday, October 18, 2007

Mikrobiologi, 1. letnik

Dogovorjeno je za nadomeščanje obvez iz zadnjega tedna oktobra; rešitev najdete na predmetni spletni strani.

Tuesday, October 16, 2007

Biotehnologi 3. letnik; mikrobiologi 4. letnik

Tudi jutri, 17. 10. 2007  vas ob 8.00 pričakujem na predavanju v Viteški dvorani na Rodici. Nadaljujemo s temo iz prejšnjega tedna : Uvod v mikrobno biotehnologijo.

Sunday, October 14, 2007

Mikrobiologi, 2. letnik,

Na predavanjih se srečamo v torek, 16. 10. ob 8.00 v predavalnici Ro4. Na spletu najdete pretekla predavanja.

Mikrobiologi, 1. letnik

Znova se sestanemo jutri, 15. 10. ob 8.00;  pričnemo s predavanji na običajnem mestu. Na spletu najdete pretekla predavanja in rezultate prvega kolokvija.

Tuesday, October 9, 2007

Biotehnologi 3. letnik; mikrobiologi 4. letnik

Jutri, 10. 10. 20076 vas ob 8.00 pričakujem na predavanju v Viteški dvorani na Rodici. Tema: Uvod v mikrobno biotehnologijo. Kogar zanima si lahko ogleda očrt lanskega predavanja: >tukaj  in >tukaj. Časovni trak razvoja biotehnologije najdete >tukaj.

Saturday, October 6, 2007

Mikrobiologi 2. letnik

V torek, 9. 10.  ob 8.00 uri va s pročakujem na predavanju. Začel bom z navodili za pripravo seminarskih nalog - esejev in nastopa, nadaljevali pa bomo tudi že s prvo vsebinsko temo. Spremljajte tudi predmetni splet.

Mikrobiologi, 1. letnik

Ne pozabite, >tukaj najdete obvestila in materiale za delo v prihodnjem tednu.

Biotehnologi 3. letnik; mikrobiologi 4. letnik

Na predmetnem spletu sem odložil spiske skupin pri vajah za biotehnologe (BT)  in mikrobiologe (MB) in program za vaje v prihodnjem tednu s pričetkom v ponedeljek in navodila za vaje, ki ste jih MB prejeli od asistenta ločeno tudi na poštno (mailing) listo. Za BT sem sicer dobil individualne elektronske naslove, ker pa ne vem kolikšno priponko lahko sprejme posamezen uporabnik, nismo upali pošiljati materiala tja. Zato si BT tudi poglejte materiale na spletu, na vajah v torek pa boste dobili tudi posamezne izvode materiala.

Thursday, October 4, 2007

Društvo študentov mikrobiologije

Danes sem na svoje bloge dodal v nabor priporočenih spletišč naslov Društva študentov mikrobiologije (Slovenije). Po kar nekaj manj uspešnih poskusih v preteklih letih je zdaj zaživelo spletišče, ki pa res obeta veliko, ki bo poleg informacijske funkcije imelo brez dvoma tudi močno povezovalno vlogo. K odločitvi in zasnovi zelo obetavnega in všečnega spleta urednikom čestitam in jim želim, da jih navdušenje in volja ne mineta. POČNETE DOBRO IN KORISTNO DELO!

Biotehnologi 3. letnik

Prosim vas, če mi pošljete na moj e-naslov naslov mailing liste vašega  letnika in pa ime (in e-naslov) predstavnika(ce) letnika.

Mikrobiologi 2. letnik

Na tem spletnem naslovu boste našli učne materiale (predavanja), obvestila o vajah (skupine, urniki) in druge informacije, ki so bodisi oblikovno ali zaradi dolžine neustrezne za objavo na tem blogu. Vsebina torkovih predavanj je že naložena.

Biotehnologi 3. letnik; mikrobiologi 4. letnik

Na tem spletnem naslovu boste našli učne materiale, obvestila o vajah (skupine, urniki) in druge informacije, ki so bodisi oblikovno ali zaradi dolžine neustrezne za objavo na tem blogu.

Mikrobiologi 1. letnik

Na tem spletnem naslovu boste od jutri (petek, 05. 10.) našli (1) imenski spisek skupin za vaje, (2) urnik obvez za prihodnji teden in povezavo do (3) dokumentov s katerimi si boste pripravili papirno verzijo Laboratorijskega praktikuma, ki ga boste potrebovali pri vajah.

Tuesday, October 2, 2007

Mikrobiologi 2. letnik

Najbolj radovedni ste po današnjem predavanju najbrž že preskusili ali tale blog "deluje" in tudi ali je predmetni splet že zaživel. Naj ta zapis zato izkoristim, da pojasnim, da današnjih predavanj še nisem uspel prenesti na predmetni splet; upam da mi to uspe jutri.